1453 Karabük Masterler – Devrek Veli Restoran Veteranlar Maçı Disiplin Kurulu Kararı

KONU:

14/11/2021 1453 Karabük Masterler – Devrek Veli Restoran Veteranlar müsabakasında; 1453 Karabük Masterler takımı hakkında disiplin kurulu kararları.

KARAR:

Disiplin kurulu tarafından incelenen ve değerlendirilen hakem raporlarına istinaden; 1453 Karabük Masterler takımı müsabakanın yönetim heyetini yanıltarak bir oyuncunun lisansı ile başka oyuncu oynattığı yapılan araştırmalar sonucu tespit ve ispat edilmesi neticesinde Elit Master Lig Disiplin talimatının 6. maddesinin (G) bendine göre tüm Elit Master Lig organizasyonlarından İHRAÇ edilmesinin uygun olacağı, ayrıca 14/11/2021 tarihinde oynana 1453 Karabük Masterler – Devrek Veli Restoran Veteranlar müsabakasının sonuca bakılmaksızın 3-0 Devrek Veli Restoran Veteranlar lehine tescil edilmesi kanaatine varılmıştır.

ELİT MASTER LİG
Disiplin Kurulu