Alaplı Veteranlar – Veli Restoran Devrek V. Disiplin Kurulu Kararı

KONU:

20-02-2022 tarihinde oynanan Alaplı Veteranlar – Veli Restoran Devrek V. müsabakasında, tarafımıza ulaşan hakem ve gözlemci raporlarının incelenmesi sonucunda verilecek disiplin cezaları.

KARAR:

Alaplı Veteranlar takımının 17 forma, 3384 lisans numaralı oyuncusu Mustafa Doğan’a Elit Master Lig Disiplin Talimatının 6.cı maddesinin ( C ) bendine göre (3) üç maç resmi müsabakalardan men edilmesi disiplin kurulu tarafından uygun görülmüştür.

ELİT MASTER LİG
Disiplin Kurulu Başkanı