Arbor Vitea Masterler – Sarıyer Dragon Masterler

KONU:
01-02-2020 Arbor Vitea Masterler – Sarıyer Dragon Masterler müsabakasında
Sarıyer Dragon Masterler takımı 1032 lisans numaralı 7 forma numaralı oyuncusu HALUK VALYOZOĞLU ve Sarıyer Dragon Masterler takımı 1030 lisans numaralı 9 forma numaralı oyuncusu HARUN YILMAZ ile ilgili disiplin kurulu kararları.

KARAR:
Disiplin kurulu tarafından incelenen ve değerlendirilen hakem raporlarına istinaden Sarıyer Dragon Masterler takımının 1032 lisans numaralı 7 forma numaralı oyuncusu HALUK VALYOZOĞLU’nun rakip oyuncuya yapmış olduğu şiddetli hareket neticesinde Elit master disiplin talimatının 6. maddesinin (D) bendine göre 3 maç resmi müsabakalardan men edilmesine,

Sarıyer Dragon Masterler takımının 1030 lisans numaralı 9 forma numaralı oyuncusu HARUN YILMAZ ‘ın müsabakanın hakemine sarf etmiş olduğu küfürler ve fiziki müdahale teşebbüsü ve aynı zamanda sahayı terk etmemesi neticesinde Elit Master Lig Disiplin talimatının 6. maddesinin (A) ve (B) bendine göre 5 maç resmi müsabakalardan men edilmesi kanaatine varılmıştır.

ELİT MASTER LİG
Disiplin Kurulu


Sarıyer Dragon Masterler takımının kurulumuza yapmış olduğu itiraz dilekçesine istinaden hakem ve saha komiserinin raporları incelendiğinde, verilen cezada orantısızlık olmadığı tespit edilmiş ve disiplin kurulunun kararının onanması uygun görülmüştür.

ELİT MASTER LİG
Tahkim Kurulu Başkanı
Binali KARTAL

Yorum Yazabilirsiniz

Yorum yazmak için üye girişi yapmanız gerekiyor.