Barış Masterler-BÇekmece Genç Trabzonlular Masterler Maçı Disiplin Kurulu Kararı

KONU:

13/11/2021 Barış Masterler – Büyük Çekmece Genç Trabzonlular Masterler müsabakasında;
1. Barış Masterler takımı oyuncularından 2 forma nolu, 3705 lisans numaralı KUDRETTİN BARIŞ ile ilgili disiplin kurulu kararı.
2. Barış Masterler takımı oyuncularından 5 forma nolu, 3711 lisans numaralı NECATİ ELMALI ile ilgili disiplin kurulu kararı.
3. Barış Masterler takımı yöneticisi NECATİ BARIŞ ile ilgili disiplin kurulu kararı.

KARAR:

1. Disiplin kurulu tarafından incelenen ve değerlendirilen hakem raporlarına istinaden; Barış Masterler takımı oyuncularından 2 forma nolu, 3705 lisans numaralı KUDRETTİN BARIŞ’ın müsabaka hakemine yapmış olduğu küfür ve itirazlar neticesinde Elit Master Lig Disiplin talimatının 6.maddesinin (C) bendine göre 3 maç resmi müsabakalardan men edilmesinin, uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

2. Disiplin kurulu tarafından incelenen ve değerlendirilen hakem raporlarına istinaden; Barış Masterler takımı oyuncularından 5 forma nolu, 3711 lisans numaralı NECATİ ELMALI’nın müsabaka hakemine yapmış olduğu küfür, tehdit, itiraz ve fiili saldırı girişimi neticesinde Elit Master Lig Disiplin talimatının 6.maddesinin (C) bendine göre 4 maç resmi müsabakalardan men edilmesinin, uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

3. Disiplin kurulu tarafından incelenen ve değerlendirilen hakem raporlarına istinaden; Barış Masterler takımı yöneticisi 3718 Lisans numaralı NECDET BARIŞ’ın müsabaka hakemine yapmış olduğu küfür, tehdit, itiraz ve fiili saldırı girişimi neticesinde Elit Master Lig Disiplin talimatının 6.maddesinin (F) bendine göre 20 gün resmi müsabakalardan men edilmesinin, uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

ELİT MASTER LİG
Disiplin Kurulu


TAHKİM KURULU KARARI

3/11/2021 günü oynanan Barış Masterler – Büyük Çekmece Genç Trabzonlular Masterler maçı ile ilgili Disiplin Kurulunun vermiş olduğu cezalara ilişkin Barış Masterler’ın yapmış olduğu itiraz dilekçesi incelenerek karara bağlanmıştır.

Karşılaşmanın hakem ve gözlemci raporları incelenmiş, Disiplin Kurulunun vermiş olduğu cezalarda herhangi bir orantısızlığa rastlanmamıştır. Bu sebeple itiraz dilekçesinin reddine ve Disiplin Kurulunun verdiği cezaların onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

ELİT MASTER LİG
Tahkim Kurulu Başkanı
Binali KARTAL