Beylikdüzü Masterler – Sarıyer Dragon Masterlar Disiplin Cezası

KONU:

02-10-2022 tarihli Beylikdüzü Masterler – Sarıyer Dragon Masterlar müsabakasında; Beylikdüzü Masterler takımı oyuncularından 11 forma no.’lu, 4809 lisans numaralı Serkan Sütlü ve 18 forma no.’lu, 1910 lisans numaralı Adem Çalık ile ilgili disiplin kurulu kararları.

KARAR:

Disiplin kurulu tarafından incelenen ve değerlendirilen hakem raporlarına istinaden; Beylikdüzü Masterler takımı oyuncularından 11 forma no.’lu, 4809 lisans numaralı Serkan Sütlü’ye Elit Master Lig Disiplin Talimatı’nın 6.maddesinin (D) bendine göre 3 maç resmi müsabakalardan men edilmesinin,

18 forma no.’lu, 1910 lisans numaralı Adem Çalık’’a Elit Master Lig Disiplin Talimatı’nın 6.maddesinin (D) bendine göre 2 maç resmi müsabakalardan men edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

ELİT MASTER LİG
Disiplin Kurulu


 

TAHKİM KURULU KARARI

Yapılan itiraz ve raporlar incelenerek, 4809  lisans numaralı Serdar Sütlü için verilen 3 maçlık cezasının onanmasına
1910 lisans numaralı Adem Çalık için verilen 2’lık cezanın 1 maça indirilmesine karar verilmiştir.

ELİT MASTER LİG
Tahkim kurulu Başkanı
Binali KARTAL