Çayırova Birlik – Küplüce Masterler Maçının Disiplin Kurulu Kararı

KONU:

15.01.2023 tarihli Çayırova Birlik – Küplüce Masterler müsabakasında;
Küplüce Masterler takımı oyuncularından 34 forma no.’lu, 4573 lisans numaralı Burak Alcan, 11 forma no.’lu, 4574 lisans numaralı Cihan Oğuzhan ile Çayırova Birlik oyuncularından14 no’lu 4860 lisans numaralı Adem Aktan ile ilgili disiplin kurulu kararları.

KARAR:
Disiplin kurulu tarafından incelenen ve değerlendirilen hakem raporlarına istinaden;

1-Küplüce Masterler takımı oyuncularından 34 forma no.’lu, 4573 lisans numaralı Burak Alcan’a Elit Master Lig Disiplin Talimatı’nın 6.maddesinin (A) bendine göre sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla ELİT MASTER LİGİ’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik kapsamında, Elit Master Lig Organizasyonu’ndan ihracının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

2) Küplüce Masterler takımı oyuncularından 11 forma no.’lu, 4574 lisans numaralı Cihan Oğuzhan’a Elit Master Lig Disiplin Talimatı’nın 6.maddesinin (C) ve (D) bendine göre 2 maç resmi müsabakadan men edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

3) Çayırova Birlik oyuncularından14 no’lu 4860 lisans numaralı Adem Aktan’a Elit Master Lig Disiplin Talimatı’nın 6.maddesinin (D) bendine göre 2 maç resmi müsabakadan men edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

ELİT MASTER LİG
Disiplin Kurulu