Karabük Elit Master – Akçakoca Veteranlar Maçı Disiplin Kurulu Kararı

KONU:

07/11/2021 Karabük Elit Master – Akçakoca Veteranlar müsabakasında;
1. Akçakoca Veteranlar takımı oyuncularından 99 forma nolu, 3501 lisans numaralı HARUN ATAR ile ilgili disiplin kurulu kararları.

2. Akçakoca Veteranlar takımı oyuncularından 9 forma nolu, 4188 lisans numaralı MURAT BALCI ile ilgili disiplin kurulu kararları.

3. Karabük Elit Master takımı oyuncularından 15 forma nolu, 4277 lisans numaralı HÜSEYİN KARAGÜLLE ile ilgili disiplin kurulu kararları.

KARAR:

1. Disiplin kurulu tarafından incelenen ve değerlendirilen hakem raporlarına istinaden; Akçakoca Veteranlar takımı oyuncularından 99 forma nolu, 3501 lisans numaralı HARUN ATAR’ın müsabaka hakemine yapmış olduğu küfür, tehtit ve fiili saldırı neticesinde Elit Master Lig Disiplin talimatının 6.maddesinin (A) bendine göre 6 maç resmi müsabakalardan men edilmesinin, uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

2. Disiplin kurulu tarafından incelenen ve değerlendirilen hakem raporlarına istinaden; Akçakoca Veteranlar takımı oyuncularından 9 forma nolu, 4188 lisans numaralı MURAT BALCI’nın müsabaka hakemine yapmış olduğu küfür, tehdit ve fiili saldırı neticesinde Elit Master Lig Disiplin talimatının 6.maddesinin (A) bendine göre 6 maç resmi müsabakalardan men edilmesinin, uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

3. Disiplin kurulu tarafından incelenen ve değerlendirilen hakem raporlarına istinaden; Karabük Elit Master takımı oyuncularından 15 forma nolu, 4277 lisans numaralı HÜSEYİN KARAGÜLLE’nin rakip oyuncuya sarf etmiş olduğu küfürler ve tehditler neticesinde Elit Master Lig Disiplin talimatının 6.maddesinin (C) bendine göre 3 maç resmi müsabakalardan men edilmesinin, uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

ELİT MASTER LİG
Disiplin Kurulu


TAHKİM KURULU KARARI

07.11.2021 günü oynanan Karabük Elit masterler – Akçakoca masterler arasındaki Müsabakada Karabük Elit Master takımı oyuncularından 15 forma nolu, 4277 lisans numaralı HÜSEYİN KARAGÜLLE için yapılan 3 maç men cezasının çok olduğuna dair yapılan itiraz dilekçesine istinaden;

Kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda, hakem raporu incelendiğinde küfürü sabit olduğu, disiplin kurulu talimatı gereği 1 ila 3 maç men cezasının verileceği ilkesinden 3 maç men cezası verilmiş olduğu tespitinin doğruluğu sabittir.
Ancak futbolcunun istem dışı yaptığı söylem sonrası sahayı olaysız terk etmesi ve hakeme ve lige göstermiş olduğu olgunluktan dolayı futbolcu Hüseyin KARAGÜLLE’nin cezasının 2 maça düşürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Binali KARTAL
ELİT MASTER LİG
Tahkim Kurulu Başkanı


07.11.2021 günü oynanan Karabük Elit masterler – Akçakoca masterler arasındaki Müsabakada Akçakoca Veteranlar takımı oyuncularından 9 forma nolu, 4188 lisans numaralı MURAT BALCI ve 99 forma nolu, 3501 lisans numaralı HARUN ATAR için Disiplin Kurulunun verdiği 6’ar maç men cezasının çok olduğuna dair yapılan itiraz dilekçesine istinaden Kurulumuza sunulan bilgiler ışığında yaptığı değerlendirmede;

6 maç men cezası alan 9 forma nolu, 4188 lisans numaralı MURAT BALCI’nın cezasını 3 maç men cezasına, 6 maç men cezası alan 99 forma nolu, 3501 lisans numaralı HARUN ATAR’ın cezasını 3 maç men cezasına düşürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Binali KARTAL
ELİT MASTER LİG
Tahkim Kurulu Başkanı