Kisad Masterler – Phar Medikal Masterler

KONU:

03-10-2021 Kisad Masterler – Phar Medikal Masterler müsabakasında; Kisad Masterler takımı oyuncularından 20 forma nolu, 4064 lisans numaralı HALİM BİLDİRİMLERDEN ile ilgili disiplin kurulu kararları.

KARAR:

Disiplin kurulu tarafından incelenen ve değerlendirilen hakem raporlarına istinaden; Kisad Masterler takımı oyuncularından 20 forma nolu, 4064 lisans numaralı HALİM BİLDİRİMLERDEN’ın müsabaka hakemine sarf etmiş olduğu küfürler neticesinde Elit Master Lig Disiplin talimatının 6.maddesinin (C) bendine göre 2 maç resmi müsabakalardan men edilmesinin, uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

ELİT MASTER LİG
Disiplin Kurulu