Modi Masterler – Beşiktaş Masterler Maçı Disiplin Kurulu Kararı (+47)

KONU:

26.01.2023 tarihli Modi Masterler – Beşiktaş Masterler müsabakasında; Modi Masterler takımı oyuncularından 5 forma no.’lu, 1637 lisans numaralı Ali Ayyıldız ile ilgili disiplin kurulu kararları.

KARAR:

Disiplin kurulu tarafından incelenen ve değerlendirilen hakem raporlarına istinaden; Modi Masterler takımı oyuncularından 5 forma no.’lu, 1637 lisans numaralı Ali Ayyıldız’a Elit Master Lig Disiplin Talimatı’nın 6.maddesinin (C) bendine göre 4 maç resmi müsabakalardan men edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

ELİT MASTER LİG
Disiplin Kurulu

TAHKİM KURULU KARARI


Modi Masterler oyuncusu Ali Ayyıldız’ın yaptığı itiraz dilekçesine istinaden yapılan araştırmada bazı eylemlerin gerçekleştiği, bazılarının gerçekleşmediği kanaatine varılmış ve verilen 4 maçlık men cezasının 3 maça düşürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Binali KARTAL
ELİT MASTER LİG
Tahkim Kurulu Başkanı